📈🖇️📑Goldman Sachs Group คาดการณ์ถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเชิงรุกมากกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ นักเศรษฐศาสตร์นำโดย Jan Hatzius คาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 5 ครั้งในปีนี้ แทนที่จะเป็น 4 ครั้ง ที่ระดับ 1.25% -1.5% ภายในสิ้นปีนี้ Goldman Sachs เห็นการเปลี่ยนแปลงในเดือนมี.ค.,พ.ค.,ก.ค.,ก.ย. และธ.ค. และคาดว่าเฟดจะประกาศการเริ่มต้นลดงบดุลในเดือนมิ.ย.

🖇️📑🔥การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากปธ.พาวเวลล์กล่าวว่าเฟดพร้อมที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมี.ค.และเปิดทางให้เคลื่อนไหวในการประชุมทุกครั้งหากจำเป็นต้องควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่เร็วที่สุดในรอบ 40 ปี รายงานของรัฐบาลในศุกร์แสดงดัชนีต้นทุนการจ้างงานเพิ่มขึ้น 4% ในปีจนถึงเดือนธ.ค. ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 20 ปี “เราได้ปรับปรุงเส้นทางเงินเฟ้อของเราแล้ว” นักเศรษฐศาสตร์ของ Goldman Sachs กล่าวในรายงานที่ให้กับลูกค้า “นอกจากนี้ ความเห็นของปธ.พาวเวลล์เมื่อต้นสัปดาห์นี้ทำให้ชัดเจนว่าผู้นำของเฟดเปิดรับมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น” ค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth