🌠🪙💬ปธ.เฟด พาวเวลล์ ไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยหรือศก.ในมุมมองของเขา พาวเวลล์ หลีกเลี่ยงความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในการแถลง ระบุว่า ความสามารถของเฟด ในการมีอิทธิพลต่อศก.นั้นขึ้นอยู่กับว่า “ผู้คนเข้าใจสิ่งที่เราพูด” เมื่อเฟดเผยแพร่การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย และศก. หนึ่งในเป้าหมายของเราคือการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้จ่าย และการลงทุนในวันนี้ และในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า “นั่นจะเป็นกรณีนี้หากผู้คนเข้าใจสิ่งที่เรากำลังพูด และความหมายต่อการเงินของพวกเขาเอง”