🪙🧮📈US bond yields อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.11% เป็น 2.924% ในขณะ bond yields อายุ 30 ปีเพิ่มขึ้นเกือบ 0.10% ที่ระดับ 3.126% , bond yields อายุ 2 ปีพุ่งขึ้น 0.15% สู่ระดับ 2.967% ในวันพุธ สูงกว่า bond yields อายุ 10 ปี การผกผันนี้ มักถูกตีความว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าเศรษฐกิจอาจหดตัวลง และภาวะถดถอยอาจจะเกิดขึ้นได้ เส้นโค้ง 2 ปี/ 10 ปี กลับด้านครั้งแรกในวันที่ 31 มี.ค. จากนั้นจะกลับเป็นช่วงสั้นๆ ในเดือนมิ.ย.

🪙🧮⚡US bond yields พุ่งขึ้นในวันพุธ หลังจากการเปิดเผยรายงานการประชุมล่าสุดของเฟด ที่แสดงให้เห็นว่า เฟดนั้นกำลังเอนเอียงไปทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 75 bps.ในเดือนนี้ โดยมุ่งเน้นไปที่การลดอัตราเงินเฟ้อ ค่ะ

🖇️ขอบคุณภาพ : CNBC NEWS
🖇️Link : https://www.cnbc.com/2022/07/06/treasury-yields-mixed-amid-market-volatility-as-yield-curve-remains-inverted.html

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth