เพดานหนี้  X Day”  สำคัญอย่างไร

X Day คือ วันที่เงินคงคลัง หรือ Cash Balance และมาตรการพิเศษต่างๆ ถูกใช้จนหมด หมายความ หากไม่มีการขยายพดานหนี้ หรือ พักเพดานหนี้ชั่วคราวหลังจากนั้น สหรัฐจะมีความเสี่งในการผิดนัดชำระหนี้ได้

      ในอดีต ปี 2011 ความขัดแย้งทางการเมืองในสหรัฐ จนเกิดความยืดเยื้อต่อการขยายเพดานหนี้ แม้สุดท้ายจะตกลงกันได้ แต่ผลที่ตามมา คือ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ปรับลดอันดับเครดิตของสหรัฐ ลงจาก AAA เหลือ AA+ และนั่นถือเป็นครั้งแรกที่สหรัฐถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือเลยทีเดียว