🌾🔥🚧สหประชาชาติแถลงเตือนว่าประมาณ 13 ล้านคน กำลังเผชิญกับความหิวโหยอย่างรุนแรงในภูมิภาคคาบสมุทรโซนมาลี อันเป็นผลมาจากภัยแล้งที่ต่อเนื่องยาวนาน ข้าวสาลีเกือบทั้งหมดที่จำหน่ายในโซมาเลียมาจากยูเครน และรัสเซีย ซึ่งได้ระงับการส่งออกผ่านทะเลดำตั้งแต่รัสเซียได้ทำสงครามกับยูเครน ตั้งแต่ 24 ก.พ.ค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldthGazprom