🇪🇺🎯🧮คณะกรรมาธิการยุโรปจะไม่เสนอการกู้ยืมร่วมรอบใหม่ของสหภาพยุโรปในวันพุธ ซึ่งเสนอให้นำเงินบางส่วนที่อียูตกลงร่วมกันระดมทุนเพื่อฟื้นฟูหลังการระบาดใหญ่ของโควิดร่วมกัน นอกจากนี้ยังจะคลายกฎการช่วยเหลือจากรัฐ เพื่อให้รัฐบาลสามารถสนับสนุนบริษัทของตนได้มากขึ้น เมื่อคณะกรรมาธิการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียวของยุโรป ที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันของจีน และสหรัฐที่ร่างแผนอุตสาหกรรมข้อตกลงสีเขียว ที่เปิดเผยเมื่อวันจันทร์

💶💶💶การระดมทุนของยุโรปสำหรับอุตสาหกรรมสีเขียว เช่น ผู้ผลิตกังหันลม แผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ รถยนต์ไฟฟ้า หรือไฮโดรเจน กลายเป็นประเด็นหลังจากสหรัฐ เสนอเงินอุดหนุนมูลค่า $369,000 ล้านให้กับผู้ผลิตในอเมริกาเหนือเป็นส่วนใหญ่ เพื่อจะดึงบริษัทต่าง ๆ ออกจากยุโรป

🪙🧮🧾แผนของคณะกรรมาธิการคือการกำหนดโครงร่างว่ายุโรปสามารถรักษาตำแหน่งของตนให้เป็นศูนย์กลางการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตอบสนองต่อการอุดหนุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ของจีน และสหรัฐได้อย่างไร

🪙🧮💰แนวป้องกันแรกของยุโรปคือกฎการช่วยเหลือของรัฐที่ผ่อนปรน ซึ่งจะอนุญาตให้รัฐบาลแต่ละกลุ่มจาก 27 ประเทศช่วยเหลืออุตสาหกรรมของตนด้วยเงินสาธารณะ แต่ไม่ใช่ทุกประเทศที่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือได้เท่ากัน ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมที่คุกคามการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดเดียวของสหภาพยุโรป เพื่อรักษาระดับการแข่งขัน ฝรั่งเศส อิตาลี และประเทศอื่น ๆ ได้เรียกร้องให้สหภาพยุโรปร่วมกันกู้ยืมเงินรอบใหม่ และช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถจ่ายได้ ซึ่งข้อเสนอนี้ถูกคัดค้านจากอย่างน้อย 10 ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศทางตอนเหนือของยุโรป ซึ่งกล่าวว่าสหภาพยุโรปไม่ควรกู้ยืมเงินมากกว่านี้ หากไม่สามารถใช้จ่ายตามที่ได้ตกลงร่วมกันในการระดมทุนเพื่อการฟื้นฟูกองทุนมูลค่า 800,000 ล้านยูโร

🧮🧾💸คณะกรรมาธิการจะเสนอในวันพุธว่ารัฐบาลสหภาพยุโรปเปลี่ยนแผนของพวกเกี่ยวกับวิธีใช้เงินช่วยเหลือและเงินกู้ที่แต่ละประเทศได้รับจากกองทุนฟื้นฟู และเปลี่ยนเส้นทางให้สนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียว

💰💰💰กองทุนเพื่อการฟื้นฟูได้จัดสรรเงินรวม €250 พันล้านแล้วเพื่อใช้ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน แต่เงินอีก €225 พันล้านยูโรในกองทุนเพื่อการฟื้นฟูนั้นยังไม่มีประเทศใดอ้างสิทธิ์ เพราะเป็นเงินกู้ราคาถูกและเป็นเงินช่วยเหลือ ค่ะ

🖇️ขอบคุณภาพ : Reuters
🖇️Link : https://www.reuters.com/business/sustainable-business/eu-wont-borrow-more-counter-us-green-subsides-draft-document-2023-01-30/

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me