💉👶🦠ไฟเซอร์ยื่นขออนุมัติวัคซีน Covid-19 ในขนาดต่ำเป็นพิเศษสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เป็นการเปิดทางให้เด็กเล็กของประเทศเริ่มรับวัคซีนได้เร็วที่สุดในเดือนมี.ค. ในการเคลื่อนไหวนี้ FDA ได้เรียกร้องให้ Pfizer-BioNTech สมัครเร็วกว่าที่บริษัทวางแผนไว้

🦠🌡️🍼ซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 19 ล้านคนของสหรัฐจะเป็นกลุ่มเดียวที่ยังไม่มีสิทธิ์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid ผู้ปกครองหลายคนได้ผลักดันให้มีการขยายการฉีดไปยังเด็กวัยหัดเดิน และเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งหาก FDA เห็นชอบในขนาดวัคซีนที่มีเพียง 1/10 ของขนาดที่ให้แก่ผู้ใหญ่ ก็จะทำให้สามารถแจกจ่ายให้กับเด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือนได้ค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth