🇺🇲😊💉ปธน ไบเดน ได้เข้ารับวัคซีนบูสเตอร์ Covid-19 เป็นครั้งที่ 2 ในวันพุธ ขณะที่รัฐบาลได้เร่งความพยายามช่วยเหลือชาวอเมริกันสามารถอยู่ร่วมกับไวรัส ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ใหม่ COVID.gov และการผลักดันวัคซีน และเงินทุนครั้งใหม่

🇺🇲🧪💉จากที่ FDA ได้อนุมัติให้มีการฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่ 2 สำหรับชาวอเมริกันที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยปธน.ไบเดนนั้นมีอายุ 79 ปีได้รับวัคซีน Pfizer/BioNTech เป็นเข็มที่ 4 ค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth