📊📈⏳พาวเวลล์ระบุว่าเฟดให้ความสำคัญต่อความเสี่ยงจากแรงกดดันของเฟ้อและการคาดการณ์เงินเฟ้อ คณะกรรมการมุ่งมั่นที่จะใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพราคา เศรษฐกิจสหรัฐอยู่ในสถานะที่ดีที่จะจัดการกับนโยบายการเงินที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

📑⚡💬เฟดยังได้ปรับแนวโน้มเศรษฐกิจในหลายด้าน โดยระบุว่าอัตราเงินเฟ้อได้สูงกว่าที่ได้คาดไว้ในเดือนธ.ค.อย่างมาก และการเติบโตของ GDP ที่ชะลอตัวลงอย่างมาก “อัตราเงินเฟ้อยังคงเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงความไม่สมดุลของอุปสงค์ และอุปทานที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของ Covid-19,ราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น และแรงกดดันด้านราคาในวงกว้าง”

🔥📊📈เฟดปรับประมาณการเงินเฟ้อ โดยคาดว่าดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลไม่รวมอาหารและพลังงาน(Core PCE) สะท้อนการเติบโต 4.1% ในปีนี้ เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.7% ในธ.ค.2022 และคาดว่าจะอยู่ที่ 2.7% และ 2.3% ตามลำดับ ในอีก 2 ปีข้างหน้าก่อนที่จะตกลงไปสู่ระดับ 2% ในระยะยาว

📊📈🔥สำหรับ GDP 4% เดือนธ.ค.ลดลงเหลือ 2.8% จากที่เฟดสังเกตโดยเฉพาะถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสงครามยูเครน เฟดยังคงคาดว่าอัตราการว่างงานสิ้นปีนี้จะอยู่ที่ ระดับ 3.5%

🔥📈📊ระบุว่าการรุกรานยูเครนของรัสเซียนั้นทำให้เกิดความยากลำบากอย่างมากต่อมนุษย์และเศรษฐกิจ มีนัยะต่อเศรษฐกิจสหรัฐถึงความไม่แน่นอนที่สูงในระยะอันใกล้ มีแนวโน้มที่จะสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อเงินเฟ้อ และส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth