🗞️📊📈อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ 10 ปีใกล้เข้าใกล้ 3% นั่นเป็นสิ่วที่ไม่ดีนักสำหรับตลาดหุ้น

📊📉🗂️เป็นสัปดาห์ที่3 ติดต่อกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวลงเนื่องจากสงครามในยูเครน และความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน การเทขายออกครั้งใหญ่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นในวันศุกร์โดยได้รับคำกล่าวจากปธ.เฟด พาวเวลล์ ที่แถลงในการประชุม IMF ที่ส่งสัญญาณว่าอัตราเพิ่มขึ้น 50 bps. การประชุม 4 พ.ค.นี้ค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth