🇺🇦📊🌾ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรของยูเครนเปิดเผยในวันจันทร์ การส่งออกธัญพืชของยูเครนลดลง 55.5% ในช่วง 20 วันแรกของเดือนมิ.ย. (เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้ว) อยู่ที่ 777,000 ตัน ปริมาณดังกล่าวรวมถึงข้าวโพด 689,000 ตัน ข้าวสาลี 63,000 ตัน และข้าวบาร์เลย์ 21,000 ตัน

🌾🌾🌾ยูเครนส่งออกธัญพืชได้มากถึง 6 ล้านตันต่อเดือน ก่อนที่รัสเซียจะเปิดปฏิบัติการทางทหารพิเศษ ในวันที่ 24 ก.พ.

🌾⏳⛴️ตั้งแต่นั้นมาปริมาณลดลงเหลือประมาณ 1.7 ล้านตัน เนื่องจากยูเครนซึ่งเคยส่งออกสินค้าส่วนใหญ่ผ่านท่าเรือ ถูกบังคับให้ขนส่งเมล็ดพืชโดยรถไฟผ่านชายแดนตะวันตกหรือผ่านท่าเรือแม่น้ำดานูบค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth