🖇️🇺🇲📑เจอโรม พาวเวลล์ ปธ.เฟด ระบุว่าจะปฏิบัติตามกำหนดของลดการซื้อพันธบัตรที่ประกาศในเดือนธ.ค. 2021 รวมถึงที่ได้ประกาศว่าจะหยุดการเพิ่มในงบดุลภายในมี.ค.2022

📑🖇️🚦”อัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมายระยะยาวที่ 2%”พาวเวลล์ตั้งข้อสังเกต ว่าปัญหาคอขวด และข้อจำกัดด้านอุปทานยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของราคาที่พุ่งสูงขึ้น เสริมว่า”การเพิ่มของราคาได้ขยายออกไปนอกพื้นที่เหล่านี้” การขยายตัวในระยะยาวต้องมีเสถียรภาพด้านราคา และเฟดจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจะไม่ถูกตรึงไว้ ในการตอบคำถาม พาวเวลล์มองว่าอัตราเงินเฟ้อแย่ลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับสถานการณ์ ระหว่างการประชุม FOMC เดือนธ.ค.

⏳🔥📑พาวเวลล์ระบุว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลาง ยังคงเป็นเป้าหมายนโยบายการเงินที่สำคัญสำหรับเฟด จะยังคงอยู่ในช่วงเป้าหมายที่เข้าใกล้ 0 (0-0.25%)ในขณะนี้ แต่เฟดอาจเปลี่ยนเป้าหมายได้จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth