📑🎯🏹รายงานการจ้างงานในสหรัฐประจำเดือนพ.ค.ที่เผยแพร่ในวันศุกร์ การจ้างงานเพิ่มขึ้น 390,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ค. ซึ่งลดลงจาก 436,000 ตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นก่อนหน้า แต่ยังแข็งแกร่งกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ 318,000 ตำแหน่ง

🪙🏹🎯อัตราการว่างงานไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับที่ต่ำมาก 3.6% การมีส่วนร่วมของกำลังแรงงานเพิ่มขึ้นเป็น 62.3% เนื่องจากมีผู้คนกลับเข้าสู่ตลาด 330,000 ราย

🔥🪙🏹รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงในเดือนพ.ค. เพิ่มขึ้น 0.3% จากเดือนเม.ย. สะท้อนถึงการเพิ่มขึ้น 5.2% จากปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ยังเป็นอัตรานี้ลดลงเล็กน้อยจากอัตราการเติบโตประจำปี 5.5% ในเดือนเม.ย. และ 5.6% ในเดือนพ.ค.

🏹🏹🔥สหรัฐยังคงมีแรงงานกลับเข้ามาทำงานในตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการเติบโตของงานอาจลดลง แต่มีการดึงดูดแรงงานให้กลับเข้าสู่ตลาด โดยไม่ทำให้การเติบโตของค่าจ้างเร่งตัวขึ้น ซึ่งนับเป็นข่าวดีสำหรับลดอัตราเงินเฟ้อค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth