🇺🇸🗂️📑รายงานซึ่งเผยแพร่โดยทีมวิเคราะห์การเงิน และเศรษฐกิจของ ING ได้วิเคราะห์รายงานล่าสุดของกระทรวงแรงงาน และตั้งข้อสังเกตว่าผู้บริโภค และธุรกิจต่างๆ ที่ถูกกระทบจากเงินเฟ้อมักจะต้องใช้เวลาก่อนที่จะเห็นการบรรเทาเงินเฟ้อที่แท้จริง ในสภาพแวดล้อมของอำนาจการกำหนดราคาระดับองค์กรที่เหมาะสม ซึ่งบริษัทต่างๆ สามารถส่งต่อการเพิ่มต้นทุนให้กับลูกค้าได้ นี่เป็นเหตุผลสำคัญ ที่เชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อจะถอยกลับไปที่เป้าหมาย 2% ได้อย่างช้ามาก

🗂️📊🔥รายงานการจ้างงานในเดือนเม.ย.ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าอัตราการว่างงานในสหรัฐยังคงนิ่งอยู่ที่ระดับ 3.6% ในขณะที่เศรษฐกิจมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 428,000 ตำแหน่ง เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 380,000 ตำแหน่ง รายงานดังกล่าวยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกจากตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลต่อความผิดหวังของธุรกิจที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานอยู่แล้ว ในเดือนเม.ย. คนงานมากกว่า 360,000 คนออกจากแรงงาน

🇺🇸🪙🗨️พาวเวลล์กล่าวในสัปดาห์นี้ระบุถึงการมองว่าอุปทานแรงงานจะกลับมา แต่เราไม่เห็นสัญญาณเล็กน้อยจนถึงตอนนี้ และเราสงสัยว่าสิ่งต่าง ๆ จะเปลี่ยนไปในไม่ช้าค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth