🌏🔥💥ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นขบวนรถขนาดใหญ่ของกองทัพรัสเซียมุ่งหน้าสู่กรุงเคียฟ ไปทางทิศใต้ประมาณ 40 ไมล์โดยการส่งกำลังกองทัพรัสเซียยาว 3.25 ไมล์ ในขบวนรถเชื้อเพลิง โลจิสติกส์ และยานเกราะค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth