🇷🇺🇩🇪🗨️โรเบิร์ต ฮาเบ็ค รมว.เศรษฐกิจเยอรมนีกล่าวว่าสถานการณ์กำลังทวีความรุนแรงขึ้นจนถึงจุดที่รัสเซียใช้พลังงานเป็นอาวุธกำลังจะกลายเป็นจริง หลังจากที่รัสเซียลดการจัดส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อตอบโต้การคว่ำบาตรของยุโรปต่อสงครามในยูเครน

🇩🇪🔥📉การส่งมอบก๊าซจาก Gazprom PJSC ไปยังเยอรมนี ลดลงประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็น 3% ของการนำเข้าก๊าซรัสเซียของเยอรมนี ทำให้ราคาก๊าซมาตรฐานในยุโรปพุ่งขึ้นมากกว่า 20% นอกจากเยอรมนีแล้ว การขนส่งก๊าซไปยังยุโรปผ่านยูเครนยังถูกลดทอนลงอีกในวันพฤหัสฯ หลังจากจุดสำคัญข้ามพรมแดนได้ถูกระงับการดำเนินการ เนื่องจากกิจกรรมของกองกำลังทหารบนภาคพื้นดิน ซึ่งการตอบโต้การคว่ำบาตรของัสเซีย ยังมุ่งเป้าไปที่ท่อส่งที่ข้ามโปแลนด์ ตัดเส้นทางสำรองที่เป็นไปได้สำหรับลูกค้าก๊าซในยุโรป

🇷🇺🗨️🪙ความต้องการของรัสเซียในขณะนี้คือการรับค่าก๊าซเป็นเงินสกุลรูเบิล บริษัทต่างๆ ซึ่งรวมถึง Uniper SE บริษัทยักษ์ใหญ่สัญชาติเยอรมัน มีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าจะสามารถซื้อก๊าซของรัสเซียได้โดยไม่ละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ด้านนายกฯมาริโอ้ ดรากี ของอิตาลีก็ดูเหมือนจะสนับสนุนการเคลื่อนไหวดังกล่าว และผู้ซื้อในยุโรปอีกจำนวนมากขึ้นกำลังเปิดบัญชีรูเบิลค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth