😅💬🧭เจเน็ต เยลเลน รมว.คลังสหรัฐ กล่าวต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติ ระบุว่าอัตราเงินเฟ้อสหรัฐอยู่ใน ระดับที่ยอมรับไม่ได้ แต่พยายามเน้นย้ำว่านี่ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะในสหรัฐเท่านั้น เพราะสงครามยูเครนส่งผลกระทบต่อราคาพลังงาน และอาหารทั่วโลก แทบทุกประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบ

🔥🇺🇸💬ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการเงินของวุฒิสภา เยเลน ชี้ไปที่การปล่อยราคาน้ำมันสร้างสถิติใหม่จากฝ่ายบริหารของปธน.ไบเดน จาก Strategic Petroleum Reserve ย้ำว่าสหรัฐไม่มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากพลังงานทั่วโลก เมื่อพิจารณาจากลักษณะทั่วโลกของตลาดเหล่านี้แล้ว แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่สหรัฐจะป้องกันตัวเองจากแรงกระแทกเสริมว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่สหรัฐจะ ต้องพึ่งพาพลังงานสะอาดมากขึ้น ซึ่งไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมือง

🧐⚖️🧭เยลเลนเรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติดำเนินการแก้ไขภาวะเงินเฟ้อที่สูง เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่ครัวเรือนกำลังประสบอยู่ ชี้ไปที่การลงทุนเพื่อลดต้นทุนค่ายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ ลงทุนในพลังงานสะอาด ลงทุนในที่อยู่อาศัยราคาไม่แพง และช่วยเหลือภาคครัวเรือนด้วยค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็ก และค่ารักษาพยาบาลค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth