🔥💸🪙เฟดขาดทุน 330 พันล้านดอลลาร์จากการถือครองพันธบัตรสหรัฐ และหลักทรัพย์ค้ำประกัน MBS ณ สิ้นเดือนมี.ค. ตามงบการเงินที่ออกใหม่ ซึ่งแสดงผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น ต่อมูลค่าตลาดของยอดดุลของเฟดค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth