🔥🔥🔥บริบทของความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-กาซา ซึ่งทำให้ยุโรปแตกแยก และกลุ่มฮูตีใช้เป็นข้ออ้างในการโจมตี อันตรายจากทะเลแดงเริ่มเพิ่มมากขึ้นสำหรับพันธมิตรของสหรัฐ ซึ่งยุโรปไม่ได้จัดการอะไรมากพอที่จะเตรียมพร้อมสำหรับความขัดแย้งที่เพิ่มมากขึ้น และทำให้สหรัฐพึ่งพาได้น้อยลง

🔥🇺🇲💨สมาชิกอื่น ๆ เช่น เยอรมนี และอิตาลี ก็เป็นผู้ลงนามในแนวร่วม แต่แนวร่วมทางทะเลมีความเป็นทางการเมืองสูง และมีโครงสร้างที่ซับซ้อน เช่นเดียวกับ UK และสหรัฐ โดยฝรั่งเศสนั้นไม่เกรงที่จะมีส่วนร่วมกับกลุ่มเฮาซีโดยตรงในทะเลแดง แต่ก็มีความชอบแบบเดอโกลในการนำทางเส้นทางของตนเองโดยเป็นอิสระจาก NATO ปธน.มาครงมองว่าการตอบสนองจะมีความเข้มข้นยิ่งขึ้นหากมีแนวโน้มว่า จะเกิดการหยุดชะงักเพิ่มขึ้น ฝรั่งเศสตั้งคำถามว่าการกระทำของสหรัฐ จะจบลงด้วยการทำลายเสถียรภาพของภูมิภาคนี้ต่อไปหรือไม่ ค่ะ

🖇️ขอบคุณภาพ : Bloomberg
🖇️Link : https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2024-01-08/red-sea-dangers-grow-for-europe-where-are-america-s-wary-allies?srnd=premium-asia&sref=BdciWTzB

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me