📊📈🗞️นักเศรษฐศาสตร์คาดว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งที่ 4 ของปีที่ 75bps ในการประชุมครั้งนี้ สู่ระดับ 2.25-2.50% นักเศรษฐศาสตร์จาก Goldman Sachs ระบุว่าเจ้าหน้าที่เฟดบางคนเริ่มปรับเปลี่ยนมุมมองจากการที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ย 100bps.หลังจากการรายงาน CPI เมื่อสัปดาห์ก่อนการคาดการณ์เงินเฟ้อที่ลดลงดูเหมือนว่าจะชี้ชวนให้คณะกรรมการปฏิบัติตามแผนเดิม ซึ่งคณะกรรมการเฟดยังกล่าวอีกว่า สภาวะทางการเงินได้ รัดกุมพอที่จะทำให้เศรษฐกิจมีวิถีการเติบโตที่ต่ำพอสมควร

📊📈🙂ด้วยราคาผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 9% จากปีที่แล้ว คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมภายในสิ้นปีนี้ ในการประชุมเมื่อเดือนมิ.ย. เฟดได้คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 3% ภายในปี 2023 โดยจะมีการประชุมกันอีกครั้งในเดือนก.ย.,พ.ย. และ ธ.ค.

🗞️📊💬ทั้งนี้นักเศรษฐศาสตร์ของ Deutsche Bank ได้คาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 bps.ในเดือน.ย.และพ.ย.ก่อนที่จะขึ้น 25 bps.ในเดือนธ.ค. ค่ะ

🖇️Link :https://www.cbsnews.com/news/interest-rate-hike-expected-as-federal-reserve-officials-gather-in-washington/#app

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth