7️⃣🏦🚧ธนาคารรัสเซีย 7 แห่งถูกถอดออกจาก Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) ที่เชื่อมโยงสถาบันการเงินทั่วโลก แถลงการณ์ระบุว่าการตัดสินใจทางการทูตของ EU ในการปรึกษาหารือกับ UK แคนาดา และสหรัฐ ได้นำ SWIFT ไปสู่ความพยายามที่จะยุติวิกฤตินี้โดยกำหนดให้ต้องยกเลิกการเชื่อมต่อธนาคารรัสเซียบางแห่งจากบริการการส่งข้อความทางการเงินของกลุ่ม ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ และจะปฏิบัติตามกฎหมายคว่ำบาตรที่บังคับใช้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะยกเลิกการเชื่อมต่อในวันที่ 12 มี.ค. และ SWIFT จะได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอในหลายช่องทาง รวมถึงในส่วนของลูกค้าบน swift.com

🏦🚧💥ธนาคารรัสเซียที่ถูกถอดออกจาก SWIFT ได้แก่ Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB) และ VTB BANK ค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth