🔥😤💬รัสเซียขูว่าจะตอบโต้กลับในมติของลิทัวเนียที่สั่งแบนการขนส่งสินค้าบางชนิดไปยังภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียว่า ไม่เคยมีมาก่อน จากที่รัฐบาลลิทัวเนียมีคำสั่งให้สินค้าที่ถูกคว่ำบาตรโดย EU ได้แก่ ถ่านหิน, โลหะ, วัสดุก่อสร้าง และเทคโนโลยีขั้นสูง ห้ามขนส่งผ่านเขตแดนลิทัวเนีย ส่งผลให้ไม่สามารถขนส่งสินค้าด้วยรถไฟไปมาระหว่างคาลินินกราดที่เป็นดินแดนส่วนแยกในทะเลบอลติก กับพื้นที่ส่วนที่เหลือของประเทศรัสเซียได้

😓💬🌡️คาลินินกราดนั้นขนาบอยู่ระหว่างโปแลนด์และลิทัวเนีย ซึ่งประเทศสมาชิก EU และ NATO โดยคาลินินกราดได้รับสินค้าที่รัสเซียจัดหามาให้ผ่านทางรถไฟและท่อส่งก๊าซที่ตัดผ่านลิทัวเนีย ผู้ว่าการคาลินินกราดประเมินว่าอาจส่งผลกระทบถึงครึ่งหนึ่งของสินค้าทั้งหมดขนส่งมายังภูมิภาคแห่งนี้ทางรถไฟค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth