😰🔥⚠️การโจมตีครั้งล่าสุดของรัสเซียในยูเครนนั้น ได้ทำให้สงครามเข้าใกล้อาณาเขตของ NATO มากขึ้น ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 35 รายและบาดเจ็บมากกว่า 130 ราย จากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของรัสเซียที่ฐานทัพแห่งหนึ่งในยูเครนตะวันตก ห่างจากชายแดนโปแลนด์เพียง 10 ไมล์

⚠️🇺🇦😰มักซิม โคซิตสกี ผู้ว่าราชการเมืองลวิฟ กล่าวว่า กองกำลังรัสเซียได้ยิงขีปนาวุธร่อนมากกว่า 30 ลูกที่ฐานทัพแห่งนี้ ซึ่งรู้จักกันในชื่อ ศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการรักษาสันติภาพและความมั่นคง ระบบป้องกันภัยทางอากาศได้ทำลายขีปนาวุธไปบางส่วนค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth