📑📊🚦ในรายงานที่เผยแพร่ของ ทีมงานซึ่งรวมถึงอดีตหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ 2 คนของธนาคารโลก ได้เรียกร้องให้จีนควบคุมการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหมด และกำหนด กรอบโดยละเอียดเพื่อลดการปล่อยก๊าซสุทธิเป็น 0 ในปี 2060 และหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เรียกร้องให้จีนใช้รูปแบบการพัฒนาใหม่โดยยึดตามความเป็นอยู่ที่ดี มากกว่าการเติบโตของ GDP

🛡️⏳🇨🇳จากรายงานระบุว่า รูปแบบการพัฒนาแบบเก่าผลักดันให้จีนเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงสี่ 40 ปีที่ผ่านมา แต่กำลังทำให้โลกตกอยู่ใน ความเสี่ยงร้ายแรง

📑📑📑ซึ่งรายงาน และคำแนะนำได้ส่งไปยังรัฐบาลจีนแล้ว โดยนิโคลัส สเติร์น ประธานสถาบัน Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment คาดหวังว่าจะมีบทบาทที่สร้างสรรค์ใน แผน 5 ปี(2026-2030) ของจีน ค่ะ

🖇️ขอบคุณภาพ : www.lse.ac.uk
🖇️Link : https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/news/economists-urge-china-to-think-beyond-gdp-to-head-off-climate-risks/

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me