🌍🌎🌏ตามรายงานของเดอะนิวยอร์กไทม์ส สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติประณามการรุกรานของรัสเซีย โดย 141 ประเทศโหวตเห็นด้วย 34 งดออกเสียง และมีเพียง 5 โหวตเท่านั้นที่คัดค้าน ได้แก่ รัสเซีย เกาหลีเหนือ เอริเทรีย ซีเรีย และเบลารุส ส่วนประเทศที่งดออกเสียง อาทิเช่น อิรัก อิหร่าน อินเดีย ปากีสถาน และจีน

⚖️🌍🛡️ดัชนีเสรีภาพมนุษย์ประจำปี 2020 ของสถาบันกาโต้ จัดอันดับรัสเซียให้เป็นประเทศที่มีอิสระมากเป็นอันดับที่ 115 ของโลก เบลารุสอยู่ในอันดับที่ 99 ซีเรียอยู่ในรายชื่อประเทศที่มีเสรีภาพน้อยที่สุดอันดับที่ 10 ของโลก ส่วนเกาหลีเหนือ และเอริเทรียเป็นเผด็จการฝ่ายเดียวไม่ได้รับการจัดอันดับค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth