😓🇪🇺🛢️EU จัดการเจรจาในกรุงเวียนนากับตัวแทนของ OPEC ในวันจันทร์ เป็นการประชุมกันวันแรกตั้งแต่ปี 2005 ท่ามกลางข้อเรียกร้องให้กลุ่มผู้ผลิตเพิ่มการผลิต และในขณะที่ EU พิจารณาถึงมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซีย ด้านตัวแทน OPEC ได้กล่าวว่าการคว่ำบาตรรัสเซียในปัจจุบัน และอนาคตอาจสร้างผลกระทบด้านอุปทานน้ำมันที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่ง และเป็นไปไม่ได้ที่จะเปลี่ยนปริมาณ ส่งสัญญาณจะไม่สูบฉีดมากขึ้น โมฮัมเม็ด บาร์คินโด เลขาธิการ OPEC ระบุว่า อาจเห็นการสูญเสียมากกว่า 7 ล้าน bpd ของการส่งออกน้ำมันของรัสเซียและของเหลวอื่น ๆ อันเป็นผลมาจากการคว่ำบาตรในปัจจุบันและในอนาคต และเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มอุปสงค์ในปัจจุบัน แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทดแทนการสูญเสียในปริมาณขนาดนี้

🛢️🧭🚧โดย OPEC ต่อต้านการเรียกร้องจากสหรัฐ และสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศที่ให้ผลิตน้ำมันดิบออกสู่ตลาดมากขึ้น หลังจากที่สหรัฐและเบลเยี่ยมได้ประกาศคว่ำบาตรรัสเซียไป ส่วนทางออสเตรเลีย แคนาดา ซึ่งก็พึ่งพาอุปทานของรัสเซียน้อยกว่ายุโรป ได้สั่งแบนการซื้อน้ำมันของรัสเซียไปก่อนแล้ว

🛢️🧭⚓ขณะที่กลุ่ม OPEC+ (ที่รวมรัสเซีย) จะเพิ่มกำลังการผลิตประมาณ 432,000 bpd ในเดือนพ.ค.

🇪🇺🌎⏳EU คาดว่าการใช้น้ำมันจะลดลง 30% ภายในปี 2030 จากระดับปี 2015 ภายใต้นโยบายที่วางแผนไว้เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การคว่ำบาตรอาจก่อให้เกิดการรีบเปลี่ยนการใช้น้ำมันของรัสเซียด้วยการจัดหาวัสดุทางเลือกอื่นเร็วขึ้นค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth