🌍🛬🔥กว่า 4,000 เที่ยวทั่วโลกได้ถูกยกเลิกในวันอาทิตย์ โดยมากกว่าครึ่ง(2,400 เที่ยวบิน ทั้งขาเข้า-ออก) เป็นเที่ยวบินของสหรัฐ ส่งผลให้จำนวนเที่ยวบินหยุดชะงักในช่วงสัปดาห์วันหยุด และเที่ยวบินทั่วโลกกว่า 11,200 เที่ยวบินล่าช้า

เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโอไมครอนที่เพิ่มขึ้น

🏖️🛬ในบรรดาสายการบินที่มีการยกเลิกมากที่สุด ได้แก่ SkyWest และ SouthWest โดยมีการยกเลิก 510 และ 419 เที่ยวบินตามลำดับ FlightAware

🏖️⛄🌲วันหยุดคริสต์มาสและปีใหม่มักเป็นช่วงเวลาสูงสุดสำหรับการเดินทางทางอากาศ แต่การแพร่กระจายที่รวดเร็วของ Omicron ที่แพร่เชื้อได้สูงทำให้มีการติดเชื้อ Covid-19 เพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้สายการบินต้องยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากนักบินและลูกเรือถูกกักกันค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth