📊📉🧮เศรษฐกิจสหรัฐ หดตัวในระดับปานกลาง มากกว่าที่คาดในไตรมาสที่ 2 ด้วยการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลงจากการชะลอตัวของการสะสมสินค้าคงคลัง ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศ หดตัวลง 0.6% (เม.ย.-มิ.ย.) กิจกรรมได้รับการแก้ไขขึ้นจากประมาณการขั้นสูงที่เผยแพร่ในเดือนก.ค. ที่หดตัวลง 0.9% ซึ่งครอบคลุม รวมถึงการปรับขึ้นเล็กน้อยในการใช้จ่ายของผู้บริโภค และการลงทุนสินค้าคงคลังส่วนตัว

📊📑🧭แม้จะมีการปรับขึ้นในระดับสูง แต่การประมาณการล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจหดตัวติดต่อกัน 2 ไตรมาสติด ซึ่งเป็นเกณฑ์บ่งชี้ที่ไม่เป็นทางการของภาวะถดถอย แต่นักเศรษฐศาสตร์หลายคนไม่มองว่าเศรษฐกิจนั้นสหรัฐอยู่ในภาวะถดถอย โดยชี้ไปที่ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง และระดับการใช้จ่ายของผู้บริโภค และธุรกิจที่เพิ่มขึ้น การผลิต และรายได้ รายได้รวมในประเทศในไตรมาสที่ 2 ซึ่งเป็นมาตรการทางเศรษฐกิจทางเลือกที่วัดรายได้ที่ได้รับ และต้นทุนที่เกิดขึ้นในการผลิตสินค้า และบริการทั้งหมด เพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี ทั้งนี้การยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานลดลงจากสัปดาห์ก่อน ประกาศ 243,000 ราย ลดลง 2,000 ราย ค่ะ

🖇️Link : https://edition.cnn.com/2022/08/25/economy/us-gdp-q2-2022-second-estimate/index.html
🖇️Link : https://www.reuters.com/markets/us/revision-shows-mild-us-economic-contraction-second-quarter-2022-08-25/

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth