💰💸🪙นักยุทธศาสตร์ของ JPMorgan Chase & Co. นำโดย Nikolaos Panigirtzoglou ระบุถึงมูลค่ายุติธรรมของ Bitcoin นั้นว่าได้ต่ำกว่าราคาปัจจุบันประมาณ 12% ซึ่งนักยุทธศาสตร์คำนวณระดับมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณ 38,000 ดอลลาร์ โดยอิงจาก Bitcoin ซึ่งมีความผันผวนประมาณ 4 เท่าของทองคำ ในสถานการณ์ที่ส่วนต่างความผันผวนแคบลงเหลือ 3 เท่า มูลค่ายุติธรรมจะเพิ่มขึ้นเป็น 50,000 ดอลลาร์ค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth