💰💰💰จีนใช้เงิน $240 พันล้านเพื่อประกันประเทศกำลังพัฒนา 22 ประเทศระหว่างปี 2008-2021 โดยจำนวนเงินดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีปัญหามากขึ้นในการชำระคืนเงินกู้ที่ใช้สร้างโครงสร้างพื้นฐาน Belt & Road ซึ่งเกือบ 80% ของสินเชื่อเพื่อการช่วยเหลือเกิดขึ้นระหว่างปี2008-2021 ส่วนใหญ่ให้กับประเทศที่มีรายได้ปานกลาง เช่น อาร์เจนตินา มองโกเลีย และปากีสถาน ตามรายงานของนักวิจัยจาก World Bank

🇨🇳🌱🧾จีนใได้ห้กู้ยืมเงินหลายแสนล้านดอลลาร์เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศกำลังพัฒนา แต่การปล่อยกู้ได้ยุติลงตั้งแต่ปี 2016 เนื่องจากหลายโครงการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลทางการเงินตามที่คาดไว้ ค่ะ

🖇️ขอบคุณภาพ : Reuters
🖇️Link : https://www.reuters.com/markets/china-spent-240-bln-bailing-out-belt-road-countries-study-2023-03-27/

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me