🪙🧮🔥ตามรายงานการวิจัยที่เผยแพร่โดย เฟด Hedge funds อาจเพิ่มการซื้อขายพันธบัตรที่มีเลเวอเรจสูง ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงิน ด้วยข้อจำกัดจากความล่าช้าเนื่องจากการรายงานของ Hedge funds รายไตรมาส ซึ่งกองทุนวัดการเติบโตตั้งแต่เดือนต.ค.2022-พ.ค. ทั้งในการกู้ยืมซื้อคืนที่ได้รับการสนับสนุน และสถานะการขาย Treasury cash-futures basis trade การซื้อขายแบบพื้นฐานจะจับคู่สถานะ Short ในอนาคต กับสถานะ Long ในหลักทรัพย์ที่เป็นเงินสด ซึ่งได้รับทุนจากการกู้ยืมในตลาดซื้อคืน ที่เงื่อนไขดูคล้ายกับที่เกิดขึ้นในปี 2018 และ 2019 เมื่อการซื้อขายโดยใช้ hedge funds เติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเฟดที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการในการป้องกันความเสี่ยงจากผู้จัดการสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ค่ะ

🖇️ขอบคุณภาพ : Yahoo Finance, Bloomberg
🖇️Link : https://finance.yahoo.com/news/treasury-basis-trade-probably-back-141537940.html

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me