🪙📈📊ประมาณการการเติบโตของ GDPNow ในไตรมาสที่ 2 ของ Atlanta Fed ขยับตัวขึ้นเป็น 2.4% จาก 2.3% ในวันที่ 10 ก.ค. ตัวเลขการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลที่แท้จริงในไตรมาสที่ 2 และการใช้จ่ายภาครัฐที่เพิ่มขึ้นจาก 1.2% และ 2.4% ตามลำดับ เป็น 1.4% และ 2.8% ได้รับการชดเชยบางส่วนจากการลดลงของการเติบโตของการลงทุนภาคเอกชนในประเทศที่แท้จริงในไตรมาสที่ 2 จาก 10.5% เป็น 9.4% ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของการส่งออกสุทธิที่แท้จริงไปสู่การเติบโตของ GDP ที่แท้จริงเพิ่มขึ้น จาก -0.72% เป็น -0.67% ค่ะ

🖇️ขอบคุณภาพ : Forexlive
🖇️Link : https://www.forexlive.com/centralbank/atlanta-for-gdpnow-q2-tracker-rises-to-24-from-23-20230718/

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me