🪙🧮🗨️แมรี เดลีผู้ว่าการเฟดซานฟรานซิสโกกล่าวว่าเฟดมุ่งมั่นที่จะลดอัตราเงินเฟ้อ และไม่ได้เข้าใกล้จะบรรลุภารกิจนั้น ระบุว่าเฟดยังมีหนทางอีกยาวไกล เฟดยังห่างไกลจากเป้าหมายเสถียรภาพด้านราคา ในการประชุม American Enterprise Institute ในวันศุกร์ที่ผ่านมา

🧮🧾🔥จากที่เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 bps สู่ช่วงเป้าหมายที่ 4.25-4.50% ซึ่งชะลอตัวลงมา นอกจากนี้ยังอัปเดตการคาดการณ์รายไตรมาส ที่แสดงถึงอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สูงขึ้นในปี 2023 ที่ 5.1% ตามการคาดการณ์เฉลี่ย เทียบกับ 4.6% ในเดือนก.ย.

🗨️💬💭เดลีระบุว่า ตลาดแรงงานไม่สมดุล “ถ้าคุณต้องการงานก็หาได้ง่าย ถ้าคุณต้องการคนงานก็ยากที่จะหา” ทั้งนี้เดลีได้กล่าวไว้เมื่อเดือนก่อนว่า เธอคาดว่าอัตราเทอร์มินัล 5% นั้น เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และเสริมว่าเธออยู่ในด้านที่แข็งกร้าวมากกว่า คณะกรรมการ 19 คน ค่ะ

🖇️ขอบคุณภาพ : Investing.com, Bloomberg
🖇️Link : https://m.ca.investing.com/news/economy/fed-still-has-a-long-way-to-go-to-defeat-inflation-daly-says-2858543

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me