🪙🪙⚠️จนท.สืบสวนทางการเงินในอิสราเอลกล่าวว่า ยอดเงินบริจาคให้กับองค์กรการกุศล ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฮามาสเพิ่มขึ้น 70% นับตั้งแต่มีการโจมตีเมื่อวันที่ 7 ต.ค. ซึ่งเป็นการต่อสู้นี้นอกเหนือจากการทำสงครามทางบก ทางทะเล และทางอากาศแล้ว อิสราเอลยังกำลังต่อสู้กับแนวรบที่ 4 คือ ระบบการเงินระหว่างประเทศ

✨⚠️💬โดยจนท.ผู้ไม่เปิดเผยตัวตน ระบุว่า หากนับรวมเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบเท่ากับการเพิ่มขึ้นประมาณ $100 ล้านในช่วง 7 สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่ง CNBC ไม่สามารถยืนยันจำนวนเงินที่ไหลเข้าองค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้องกับฮามาสได้อย่างอิสระ แต่จนท.ข่าวกรองสหรัฐทั้งในปัจจุบัน และอดีตกล่าวว่า อิสราเอลสามารถติดตามข้อมูลนี้ได้ ค่ะ

🖇️ขอบคุณภาพ : CNBC NEWS
🖇️Link : https://www.cnbc.com/2023/11/28/israel-officials-donations-to-hamas-linked-charities-up-70percent-since-oct-7-attack.html

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me