ส่งผลตรวจ ATK


  ตรวจ ATK 1 ครั้ง/สัปดาห์ + ส่งผลก่อนเข้างานวันจันทร์ หรือ วันเข้างานวันถัดไป

  • สามารถส่งพร้อมกันหลายคนได้ กรณีแผนกเดียวกัน
  • เบิก ATK 1 ชิ้น / คน / สัปดาห์
  • สามยอด: เบิกได้ที่ คุณฐานิต ชั้น 2 (ภายในศุกร์-เสาร์ ก่อน 17:00) ให้หัวหน้าแผนกรับเบิก
  • หัวลำโพง: เบิกได้ที่ คุณสุพรรณี

  ชื่อ-สกุล

  บริษัท

  แผนก SGB

  แผนก SGJ


  ส่งผลตรวจ

  วันที่ตรวจ

  ผลตรวจ #1

  ผลตรวจ #2

  ผลตรวจ #3