(เสียงที่ไม่เห็นด้วยผลักดันขึ้นดอกเบี้ยอีก 25bps.) ผู้ว่าการฯ แอนดรูว์ ไบลีย์เห็นพ้องว่า จำเป็นต้องมีจุดยืนทางนโยบายจำกัดเป็นระยะเวลานาน เพื่อลดอัตราเงินเฟ้อ ที่ยังเป็น 3 เท่าของเป้าหมาย 2% และสูงที่สุดในกลุ่ม G7 เผยว่า ยังเร็วเกินไปที่จะคิดถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง คาดว่าการเติบโตของ GDP จะเป็น 0% ในปี 2024 ลดลงจาก 0.5% ที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ และเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.25% ในปี 2025 ส่วนการเติบโตในปีนี้อยู่ที่ 0.5% #SGB