ปรับลดประมาณการการเติบโตราคาผู้บริโภคหลักในปีงบประมาณ 2024 (เริ่มตั้งแต่เม.ย.นี้) ลงเหลือ 2.4% จากที่คาดไว้ 2.8% ในต.ค.ที่ผ่านมาเพิ่มประมาณการเงินเฟ้อพื้นฐาน CPI ในปีงบประมาณ 2025 เป็น 1.8% จาก ที่คาดไว้ 1.7% ก่อนหน้านี้