โครงการ mBridge ซึ่งกำลังพัฒนาโดยจีน ไทย ฮ่องกง และ UAE (ตั้งแต่ปี 2017) จะช่วยให้หยวนใช้แทนดอลลาร์ได้ง่ายขึ้นด้วยการเปิดใช้งานรูปแบบดิจิทัลเพื่อชำระธุรกรรมขององค์กรขนาดใหญ่ มีแนวโน้มที่พร้อมใช้ภายในสิ้นปีนี้ ด้วยความร่วมมือกับ Basel ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางทั่วโลก #SGB