การคาดการณ์ล่าสุดของ ECB เงินเฟ้อจะค่อย ๆ ลดลงในช่วงปี 2024 ซึ่งเข้าใกล้เป้า 2% ในปี 2025 คาดว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะเฉลี่ยอยู่ที่ 5.4% ในปี 2023, 2.7 % ในปี 2024, 2.1% ในปี 2025 และ 1.9% ในปี 2026