ซึ่งคาดการณ์ว่า การเติบโตของค่าแรงทั่วยูโรโซนจะอยู่ที่ 4.6% ในปี 2024 ซึ่งมากกว่า 3% ที่เป็นจุดพิจารณาว่า สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายที่ 2%