GDP ของกลุ่มประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโร เพิ่มขึ้น 0.3% ในไตรมาส 2 อัตราเงินเฟ้อโดยรวมยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในเดือนก.ค. ดัชนีราคาผู้บริโภค Eurozone เพิ่มขึ้น 5.3% ลดลงจาก 5.5% ในเดือนมิ.ย. ส่วนเงินเฟ้อที่ไม่รวมอาหาร และพลังงานไม่เปลี่ยนแปลงที่ 5.5%