US 10-Y bond yields เพิ่มขึ้นกว่า 0.5% ในเดือนที่ผ่านมา จนแตะเกิน 4.7% ตลาดกฃเริ่มกังวลถึงการเพิ่มความเสี่ยงในระยะสั้นทางการเงิน เช่นเดียวกับการล่มสลายของธนาคารในภูมิภาคในเดือนมี.ค. ในระยะยาว อาจเป็นภัยคุกคามด้วยการเพิ่มต้นทุนการกู้ยืม จากการยอมรับโดยปริยายในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะยาวให้อยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007

🪙🌱💬ขณะที่จอห์น วิลเลียมส์ ผู้ว่าการเฟดนิวยอร์กเสนอแนะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า เฟดอาจจะเสร็จสิ้นการขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่จะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อลดอัตราเงินเฟ้อให้เหลือเป้าหมาย 2%

 

🚦🪙💬ริชาร์ด คลาริดาอดีตรองปธ.เฟด เผยว่า อัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นทำหน้าที่บางอย่างของเฟดจริง ๆ โดยการชะลอการเติบโตทางศก.และช่วยควบคุมอัตราเงินเฟ้อ อันตรายคือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะยาว ซึ่งสร้างความเสียหายมากกว่า ที่เฟดคาดไว้ การล่มสลายของ SVB ในเดือนมี.ค.เกิดขึ้นจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น