ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ Bloomberg ที่คาดไว้ที่ 2.1% และคาดว่า การเติบโตของสหรัฐ จะแซงหน้าตลาดที่พัฒนาแล้วอื่น ๆ อีกครั้ง ที่ 2.1% แรงหนุนจากการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง และศก.ขนาดใหญ่ ส่วนมาก จะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้ เชื่อว่าแรงกดดันจากนโยบายการเงินและการคลังที่เข้มงวดอย่างมหาศาล ได้สิ้นสุดลงแล้ว #SGB