เสาร์ 29 ม.ค. 2565   13:39
96.5% 28,381 28,426
99.99% 29,399 29,444
ShiningGold.com | 02-626-2222
สมาคมฯ 28,350 28,450
Spot 1,791.8 1,792.0
USD/THB 33.39 33.46