จันทร์ 5 มิ.ย. 2566   16:24
96.5% 32,043 32,093
99.99% 33,201 33,251
ShiningGold.com | 02-626-2222
สมาคมฯ 32,050 32,150
Spot 1,940.5 1,940.8
USD/THB 34.86 34.93