อังคาร 24 พ.ค. 2565   6:07
96.5% 29,952 30,007
99.99% 31,034 31,084
ShiningGold.com | 02-626-2222
สมาคมฯ 30,050 30,150
Spot 1,853.6 1,854.0
USD/THB 34.11 34.18