พุธ 30 พ.ย. 2565   6:59
96.5% 29,355 29,405
99.99% 30,410 30,460
ShiningGold.com | 02-626-2222
สมาคมฯ 29,400 29,500
Spot 1,748.8 1,749.1
USD/THB 35.42 35.49