พุธ 17 ส.ค. 2565   4:26
96.5% 29,779 29,829
99.99% 30,849 30,899
ShiningGold.com | 02-626-2222
สมาคมฯ 29,750 29,850
Spot 1,775.3 1,775.6
USD/THB 35.40 35.47