ปธน ปูตินไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม BRICS ได้ เนื่องจากถูกออกหมายจับ และประเทศเจ้าภาพแอฟริกาใต้จะต้องจับกุมเขาในข้อหาก่ออาชญากรรมสงคราม ส่วนอินเดีย และจีน มีความขัดแย้งกันอยู่ จากพิพาทพื้นที่ชายแดน ในขณะที่จีนเป็นปรปักษ์กับสหรัฐ แต่อินเดียมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสหรัฐ การหารือเกี่ยวกับการเพิ่มสมาชิกใหม่คาดว่าจะกลายเป็นประเด็นสำคัญในวาระการประชุมสุด 3 วันที่จะเริ่มต้นในวันนี้