ซึ่งน้อยกว่าประมาณการณ์ครั้งที่ 2 ที่ 5.2% (GDP ในไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้น 2.1%)