เอกสารเพิ่มเติม

  ชื่อ-สกุล/ชื่อร้าน **
  เอกสารยืนยันตัวตน (KYC)

  1. ภาพบัตรประชาขน

  2. ภาพเซลฟี่พร้อมบัตรฯ

  3. สำเนาทะเบียนบ้าน

  4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (เพื่อรับเงินขายทอง)
  สำหรับร้านทองฯ

  1. ทะเบียนการค้า DBD

  2. ใบ ภพ.20

  ** ใส่ภาพบัญชีธนาคาร