ซื้อทองคำเฉลี่ยรายเดือน + เวลาที่ต้องการ

เปิดบัญชีออมทองคำ

  โปรดเตรียมเอกสารสำคัญเพื่อการเปิดบัญชี

  • รูปถ่ายบัตรประชาชน - ข้อมูลชัดเจน ไม่มีแสงสะท้อน

  • รูปถ่ายเซลฟี่บัตรประชาชน - ใบหน้าชัดเจน ไม่สวมหมวก/แมสก์/แว่นตา/สิ่งปิดบังใบหน้า

  • สำเนาทะเบียนบ้าน

  • หน้าสมุดบัญชีธนาคาร - สำหรับรับเงินขายทองคำ

  ** กรุณากรอกข้อมูล

  ข้อมูลเบื้องต้น

  คำนำหน้า **

  ชื่อ **

  นามสกุล **

  เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก **

  วันเกิด **

  เบอร์โทรศัพท์มือถือ **
  (สำหรับส่งรหัส OTP)

  อีเมล์
  (สำหรับส่งรหัสผ่าน)

  ที่อยู่

  ที่อยู่ปัจจุบัน ** (สำหรับจัดส่งเอกสาร)

  จังหวัด **

  รหัสไปรษณีย์ **

  อาชีพ **

  ขื่อบริษัท/สถานที่ทำงาน

  ที่อยู่บริษัท/สถานที่ทำงาน (กรณีแตกต่างจากที่อยู่ปัจจุบัน)

  จังหวัด

  รหัสไปรษณีย์

  โปรดแนบเอกสาร เพื่อยืนยันตัวตน **

  1. ภาพถ่ายด้านหน้า บัตรประชาขน


  2. ภาพเซลฟี่พร้อมบัตรฯ


  3. สำเนาทะเบียนบ้าน

  4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร