ซื้อทองคำเฉลี่ยรายเดือน + เวลาที่ต้องการ

เปิดบัญชีออมทองคำ

  โปรดเตรียมเอกสารสำคัญเพื่อการเปิดบัญชี


  • รูปถ่ายบัตรประชาชน - ข้อมูลชัดเจน ไม่มีแสงสะท้อน
  • รูปถ่ายเซลฟี่บัตรประชาชน - ใบหน้าชัดเจน ไม่สวมหมวก/แมสก์/แว่นตา/สิ่งปิดบังใบหน้า
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หน้าสมุดบัญชีธนาคาร - สำหรับรับเงินขายทองคำ

  ** กรุณากรอกข้อมูล
  ข้อมูลเบื้องต้น

  คำนำหน้า **
  ชื่อ **
  นามสกุล **

  เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก **

  วันเกิด **

  เบอร์โทรศัพท์มือถือ **
  (สำหรับส่งรหัส OTP)
  อีเมล์
  (สำหรับส่งรหัสผ่าน)
  ที่อยู่

  ที่อยู่ปัจจุบัน ** (สำหรับจัดส่งเอกสาร)
  จังหวัด **
  รหัสไปรษณีย์ **

  อาชีพ **

  ขื่อบริษัท/สถานที่ทำงาน
  ที่อยู่บริษัท/สถานที่ทำงาน (กรณีแตกต่างจากที่อยู่ปัจจุบัน)
  จังหวัด
  รหัสไปรษณีย์
  โปรดแนบเอกสาร เพื่อยืนยันตัวตน **  1. ภาพถ่ายด้านหน้า บัตรประชาขน
  2. ภาพเซลฟี่พร้อมบัตรฯ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน  4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร