รองเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งรัสเซีย มาเวเดฟกล่าวว่าความช่วยเหลือทางทหารของ NATO จะไม่หยุดยั้งชัยชนะของรัสเซียในยูเครน และทำให้สงครามโลกใกล้เข้ามา ค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me