(Aramco ผลิตน้ำมัน 10% ของการบริโภคน้ำมันทั่วโลกในแต่ละวัน) ซึ่งก็เป็นไปในทางเดียวกับ IEA ที่ได้ออกมาคาดการณ์ในเดือนนี้ว่า โลกจะสร้างส่วนเกินน้ำมันจำนวนมากในปี 2024 เนื่องจากอุปสงค์เติบโตช้าลง และการผลิตจากประเทศที่ไม่ใช่ OPEC รวมถึงสหรัฐ บราซิล และกายอานา ก็เพิ่มขึ้นมาอีกด้วย #SGB